Menu

AssensPortal

Din lokale indgang til nettet

Visioner

Med vilje og hjerte - vores vision for 2030 
Fem prioriterede områder viser vores fælles vej frem mod 2030.
www.assens.dk ... 

Strategi

Politikker og strategier  
www.assens.dk ... 

Fremtiden

Fremtidens Assens
Assens Kommune har indgået kontrakt med WE Architecture – om et multitek, og med byMUNCH by- og landskabsdesign – om den nye havneplads i Assens
www.assens.dk ... 

En strategisk udviklingsplan for Assens 
Assens Kommune har med udviklingsplanen for Fremtidens Assens, skabt grundlaget for en samlet udvikling af Assens by og bymidte med afsæt i de stedbundne potentialer og styrker: den gamle købstad, havnen, kysten og områdets helt særlige landskaber.
www.assens.dk ... 

Fremtidens Assens - Udviklingsplan juni 2019
www.assens.dk ... pdf

Multitek og havneplads i Fremtidens Assens
Tre arkitekt-teams skal byde ind på multitek og havneplads i Fremtidens Assens. De tre teams er:  COBE A/S med Orbicon|WSP som underleverandør.
JAJA Architects med BOGL og Skanding som underleverandører. WE Architecture med byMUNCH By- og Landskabsdesign, REGNESTUEN Haukohl & Køppen rådgivende ingeniører og INN tegn & byg som underleverandører.
www.realdania.dk ... 

Fremtidens Fællesskaber - vol. 2
Tyge Mortensen & Karen Lumholt 2019
www.saxo.com/dk/fremtidens ... 
www.bibliotek.dk ... 
www.futuriblerne.dk

Grib fremtiden: Teknologi, kommuner og bedre velfærd  
Anders Hvid & Rasmus Bie-Olsen 2018
www.bibliotek.dk ...