Menu

AssensPortal

Din lokale indgang til nettet

Bibliotekerne

AssensBibliotekerne
www.assensbib.dk

Aarup Bibliotek
Bredgade 73, 5560 Aarup
www.assensbib.dk
Aarup Bibliotek kalender
www.kultunaut.dk ...

Politi

Assens lokalpoliti
Rådhus Allé 1, 5610 Assens
www.politi.dk/Fyn ...

Nøgletal

De Kommunale Nøgletal
​www.noegletal.dk

Kommune nyt

Assens Kommune

Assens Kommune
Rådhus Allé 5, 5610 Assens
www.assens.dk
Assens Kommune på sociale medier
www.facebook.com/assenskommune
www.youtube.com/user/Assenskommune

Uddannelse

Ungdommens Uddannelsesvejledning
www.uuo.dk

Vestfyns Gymnasium 
Langbygårdsvej 4, 5620 Glamsbjerg
www.vestfyns-gym.dk
www.wikipedia.org ... 

Miljø

Vådområdeindsatsen i Assens Kommune 
www.assens.dk ... 
EU’s vandrammedirektiv 
www.europa.eu ... 

Assens Forsyning A/S 
Assens Spildevand og Assens Vandværk
Skovvej 2B, 5610  Assens
www.assensforsyning.dk
www.linkedin.com/company ...

Kommunalt